Med kig til stjernerne

Tagboligprojekter

Gamle tørrelofter omdannet til spændende nye tagboliger er ikke en ny idé. Men det er en rigtig god idé for mange andelsboligforeninger og ejerforeninger. Typisk kan salg af tørrelofterne finansiere ikke bare et tiltrængt nyt tag men også en facaderenovering, rørudskiftning eller andet, som ejendommen har brug for.


I disse år er der særligt fokus på tagboligprojekter for at imødegå den stadigt stigende efterspørgsel efter lejligheder i København. Deri ligger en spændende mulighed, der kombinerer de ældre kvarterer med ny arkitektur - spændende indretning, fritlagte bjælker, loft til kip, frit udsyn, store tagterrasser osv.

Jeg har erfaring med både rådgivning af andels- og ejerforeninger og med rådgivning af entreprenører, som ser fordele i at udnytte tørrelofter til fede New Yorker-lejligheder.

For foreningerne er der som nævnt den fordel, at tørreloftet kan byttes med nyt tag, facaderenovering eller andet, som ejendommen har brug for, og for entreprenøren er der selvsagt en gevinst at hente ved at lave fede lejligheder, som kan sælges til en god pris.

Men meget kan gå galt, så det er først og fremmest vigtigt at sikre en ordentlig aftale parterne imellem, og at følge processen nøje, så hver part får det, aftalen har bestemt. Derefter gælder det bla. om at sikre aftalen tinglysningsmæssigt og at sikre, at foreningens vedtægter matcher de nye forhold.

På Østerbro har jeg assisteret E/F Strandvejsgaarden ved frasalg af tørreloftet. Her fik de nye lejligheder ikke blot flot fri udsigt over Østerbro, men også udsigt til Øresund er med til at gøre projektet spændende. Og lukrativt for både forening og developer. Ejendommen fik en meget tiltrængt opdatering ikke blot med nyt tag men også med en række tillægsydelser, så foreningens medlemmer både får en bedre ejendom og en sikkerhed for ikke at stige i fællesudgifter foreløbig.

På den anden side af bordet assisterer jeg Tagbolig.nu, som har etableret tagboliger blandt andet på Frederikssundsvej, men som nu er i gang med et nyt projekt på Ungarnsgade på Amager. Det skal nok blive godt, selvom køberne derude træder mere varsomt og er mere forsigtige end tidligere.

Ring mig gerne op for en samtale om jeres projekt. Eller følg med på AB Gruppen A/S, www.abgruppen.dk, hvor jeg har bidraget til en artikel om emnet særligt rettet mod andelsboligforeninger.

  

 

Til forsiden

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17