At have sit eget og samtidig være en del af fællesskabet

ANDELSBOLIGER OG ANDELSBOLIGFORENINGER

Mange københavnere bor i andelsboliger og er glade for det. Selvom andelsboliger er vanskeligere at forstå end ejerboliger, og selvom der har været meget fokus på problematiske foreninger. Fordelen er, at dit eget lån til køb af en andelsbolig typisk er lavere, end hvad du skal godkendes til ved en ejerlejlighed eller et hus, og fordelen er også, at du kan rykke rundt i foreningen, -afhængig af den enkelte forenings vedtægter, forstås. Kom til mig, hvis du har kig på en andelsbolig - jeg ser hurtigt papirerne igennem og guider dig, så du ved, om du skal handle eller ej. Det skal typisk gå hurtigt, hvorfor jeg også kan love at du får svar samme dag eller senest dagen efter.

Arbejdet med at stifte en andelsboligforening er ren Robin Hood. Midt i en handel mellem to professionelle ejendomsinvestorer rider man ind og snupper ejendommen. Intet føles bedre end at være lejernes repræsentant og sikre en langt bedre drift og en langt bedre ejendom, end hvad ejendommen var værd som udlejningsejendom. Men der er mange faldgruber og den investor, som ved stiftelse af en andelsboligforening, bliver "snydt" er aldrig venligt-sindet i forhold til jer som nye andelshavere. Derfor gælder det om at være på vagt og vide, hvad man skal finde sig i, når man stifter andelsboligforeninger.

10 uger har man til arbejdet, og det er ikke meget at arbejde med. Så alle skal være klar til at byde ind, tage imod råd og tro på, at advokaten har prøvet det før. Tillid og vilje betyder alt. I kan regne med, ikke blot at jeg har prøvet det før, men også, at jeg stiller op, også til aftenmøder, til møder søndag eftermiddag eller hvad der passer jer bedst i ejendommen.

Kontakt mig gerne, hvis I som lejere har fået ejendommen tilbudt efter reglerne herom i lejeloven, eller endnu bedre, hvis jeres ejendom lige er sat til salg, og I afventer en mulig køber.

Mit mål som advokat for købere af andelsbolig er at være den foretrukne rådgiver, og at være den hurtigste. Som mulig køber skal og kan du forvente, at jeg umiddelbart kan tage imod papirerne om dit mulige køb, og give dig en kvalificeret vurdering samme dag. Så du kan komme videre.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om den andelsbolig, du har kig på.

Bor du allerede i en andelsboligforening, evt. sidder du i bestyrelsen, kan du også have spørgsmål af juridisk, måske foreningsretlig, karakter. Kontakt mig gerne, hvis noget i din forening er gået i hårdknude, og du ønsker en vurdering af, om du har brug for advokatbistand. Eller hvis I har mulighed for at frasælge jeres tørreloft til en udvikler af tagboliger - se særskilt afsnit herom.

 

Blog 1 - beboelseskravet

Noget der igen og igen giver anledning til sager, er kravet i de fleste foreninger om, at en andelsbolig skal bebos af andelshaveren. Baggrunden for, at de fleste foreninger stiller krav om, at andelshaveren beboer sin andelsbolig er, at det skaber de bedste foreninger. Derfor laver man foreningernes vedtægter sådan, at kun midlertidig fremleje i anledning af studieophold i udlandet eller lignende er tilladt. Ellers skal andelsboligen bebos af andelshaveren.

Husk i den forbindelse, at folkeregisteradresse ikke statuerer beboelse. Kontakt mig gerne for en drøftelse af beboelseskravet, både hvis du er andelshaver/kommende andelshaver, eller hvis du sidder i bestyrelsen for en andelsboligforening, der har svært ved at administrere beboelseskravet.

Blog 2 - eksklusion 

Husk at betale din boligafgift, ellers kan du efter vedtægterne formentlig ekskluderes af foreningen og dermed miste retten til din lejlighed. Ganske som boede du til leje. 

En til tider voldsom konsekvens, men husk, at foreningen ikke har nogen fordel ved at beholde dig og husk, at foreningen nok skal få sit krav mod dig dækket. Foreningen får pengene når de sælger lejligheden, inden du og dine panthavere skal dækkes. Godt for foreningen og vigtigt for dig at huske på, hvis du ikke er påpasselig med betaling af boligafgift.

 

Til forsiden

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17