Advokat med speciale i fast ejendom

Marina Andersen

Min hjemmeside er bygget op med 6 tankebobler. Jeg har valgt tankebobler for at vise, at mine tanker og mit fokus er på 6 områder inden for det overordnede fokus, fast ejendom.

Stigende energipriser vil måske smitte af på priserne på ældre lejligheder og huse. For de kan være svære at varme op til en rimelig pris. Jeg er med på, at det meget afhænger af, hvilken opvarmningsform, der er gældende. Men man handler bolig på forventning om noget, og hvis fokus og bekymring handler om energipriser, så forudser jeg, at der kan ske nogle justeringer mellem forskellige typer af boliger. Lidt lige som nyere krav til skrotning af gamle brændeovne også diskuteres, når der handles i dag. Har sommerhuset en gammel brændeovn, så køber du med en forpligtelse til at få skiftet ud - eller smidt ud - inden for et år. Og det koster selvfølgelig noget likviditet for køber.

Også de stigende renter vil alt andet lige føre til dæmpede priser på markedet.

Alligevel tror jeg ikke, at hus- og lejlighedspriserne i Københavnsområdet vil falde. Dertil er den stærke kraft mod storbyerne, urbaniseringen generelt, alt for stærk. Men intet er så svært at spå om som fremtiden, så jeg vil gøre som alle andre og afvente. 

Køb af hus, lejlighed, sommerhus og andelsbolig er altid en del af den løbende forretning hos mig. Og jeg gør hvad jeg kan for at sætte mig godt ind i de markedsforhold, der nu gælder. 

Heldigvis fandt parterne i en større sag om hævd på en strandadgang på Nordkysten en forligsmæssig løsning sidste sommer, men et langt juridisk tovtrækkeri lå forud. Ikke juridisk uinteressant men hårdt for de mange involverede og et stort arbejde for de meget aktive bestyrelsesmedlemmer i de to grundejerforeninger, jeg repræsenterede. Tak til alle for kampen. Det var en fornøjelse at repræsentere jer. Hævd er en spændende disciplin, særligt når man også er historisk interesseret og interesseret i, hvordan områder udvikler sig, nye behov opstår osv.

Også erhvervslejesager, særligt om markedsleje er en disciplin, jeg gerne dyrker.  Jeg får oftest sagen fra lejersiden. Og kære lejer: gem nu al dokumentation: Det vil sige tillæg til lejekontrakten, godkendelse af forbedringer, billeder mv. Det gør alt meget bedre. Ret er ikke noget man har - ret er noget, man får, hvis man har sin dokumentation i orden.

Jeg forbereder netop nu en markedslejesag ved Sortedam Dossering på Østerbro, som jeg er meget spændt på udfaldet af. Udlejer har store forhåbninger til lejestigning, dog uden at jeg helt kan se, hvad han henter sine forhåbninger i. Men i markedslejesager kan meget komme frem og det gælder om at navigere og sortere mellem hvad der er sammenlignelige lejemål og hvad der netop ikke kan sammenlignes. Bevisbedømmelsen er på lange stræk fri, hvilket fremmer kreativiteten - både på godt og ondt.

Kontakt mig gerne om din sag for en uforpligtende vurdering af, om du har en sag, der kan helt/delvist vindes, eller om der er en anden vej frem for dig.

Jeg er født i 1976 og er advokat med møderet for Højesteret. Det betyder, at jeg kan føre sager for byret, landsret og højesteret.

Jeg blev advokat i 2009, mens jeg var ansat hos Ret & Råd i Glostrup og var fra 2011-2014 ansat hos Nielsen & Thomsen advokater. Begge steder med et stærkt fagligt fokus på forskellige områder inden for fast ejendom. Fra 2014 og frem har jeg været selvstændig og har brugt tiden til at fokusere på de kerneområder, som er beskrevet her på siden. 

Jeg driver personligt drevet advokatvirksomhed fra adressen, Solsortvej 48, 2000 Frederiksberg under CVR-nr. 28367953. Jeg kan kontaktes på telefon 21 70 01 17 eller på mail: man@marinaandersen.dk.

Jeg er medlem af advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet i Danmark og forsikret i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. For policen gælder en advokatgarantiforsikring i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.

Jeg har samleklientkonti i Nykredit Bank med indskyderdækning op til EUR 100.000.

Skal jeg føre en retssag for dig, har du givetvis en retshjælpsforsikring. Er det tilfældet bedes du sende mig forsikringspolicen således at jeg kan tjekke forsikringsbetingelser, herunder din selvrisiko. Det gælder både i private retssager og i erhvervssager. Du skal selv betale for det indledende arbejde, brevveksling og retshjælpsansøgning, typisk 5-10.000 kr. inkl. moms.

Jeg indgår ikke aftaler om lovvalg eller værneting. Værneting er altid en dansk domstol.

Jeg skal efter reglerne gøre opmærksom på, at Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Se videre på www.advokatsamfundet.dk, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De nye regler i Persondataforordningen lever jeg naturligvis også op til Jeg har udarbejdet regelsæt for min håndtering af persondata inden for hver af de specifikke områder, jeg beskæftiger mig med. Som noget af det første i min sagsbehandling får du derfor tilsendt en beskrivelse af min håndtering af persondata, der passer til netop din sag.

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17