Advokat med speciale i fast ejendom

Marina Andersen

Min hjemmeside er bygget op med 6 tankebobler. Jeg har valgt tankebobler for at vise, at mine tanker og mit fokus er på 6 områder inden for det overordnede fokus, fast ejendom. København i baggrunden er ikke tilfældig. Byen er i rivende udvikling, ikke mindst på boligområdet, hvor tilflytning og udbygning med nye områder, er med til at skabe nye muligheder.

Så kom sommeren og på sommerhusinteressen kan jeg fornemme, at mæglerne har deres højsæson. Spændende projekter, bæredygtigt byggeri og fremtidssikrede løsninger skyder op i sommerlandet. Vi trænger til at komme på græs og trænger til luft. Og trenden er at tænke i miljøvenlige projekter, genbrugsmaterialer, energieffektivitet og alternativer til det gamle fugtige sommerhus, der er tungt at opvarme og som i øvrigt er alt for stort. Ring gerne til mig for en uforpligtende samtale om dit projekt. Så kan vi tale om, hvordan jeg kan assistere ved dit køb.

Ikke alt er imidlertid idyl i sommerlandet. Jeg repræsenterer to grundejerforeninger i Tisvildeleje, som desværre nu har været nødt til at anlægge hævdssag for at bevare deres hidtidige adgang til strand og vand. Det er ikke ønskværdigt at blive inddraget i sagsanlæg om noget, som slet ikke burde være kommet dertil. Nu er sagen imidlertid anlagt for de to foreninger. Forklaringer og dokumentation for den hidtidige brug af adgangen til stranden skal derfor forbi retten i Helsingør.

Som advokat en spændende og udfordrende sag, men for de implicerede en sag, som har stor negativ betydning for deres sommeroplevelser. I sommerlandet opbygger man vaner og søger et afslappet og godt liv. Og der er adgangen til vand og en god strand essentiel. Jeg er overbevist om, at retten vil statuere hævd og vil se, at ejeren af den matrikel, strandadgangen går over, aldrig har haft og aldrig har haft en forventning om eksklusivitet knyttet til arealet. En brugsret har derimod siden 1950'erne været en naturlig forudsætning for en bredere kreds, nærmere bestemt de parceller, der løbende er udstykket i baglandet til denne strandadgang.

Landsretten har heldigvis stadfæstet, at Havnekiosken i Vallensbæk er reddet, - og dermed også sommerens is. Jeg har som advokat for indehaverne af Havnekiosken været deltager i forhandlinger om ny lejekontrakt med Vallensbæk kommune som udlejer. Og har repræsenteret Havnekiosken i fogedretten og i landsretten, da kommunen kørte en udsættelsessag.

Jeg er meget glad og lettet over, at landsretten, lige som jeg, holdt på, at lejer ikke kunne udsættes.

Forhistorien er, at kommunen, mens vi forhandlede ny kontrakt og uden at fortælle om det under forhandlingerne, sendte en opkrævning og en ophævelse i virksomhedens e-boks. Det kan man ikke, når det ikke er aftalt i lejeforholdet.

Jeg har på tagboligområdet assisteret bla. EF Strandvejsgaarden på Østerbro og AB Vestahus i Valby med frasalg af tagarealet - for lige at nævne, at jeg assisterer både ejerforeninger og andelsboligforeninger i den proces. Begge nævnte foreninger er over målstregen i forhold til, at nye beboere i tagarealet bidrager fuldt ud til foreningens drift og alle entrepriser, der skulle udføres som del er handlen, er tilendebragt. Nu handler det om min nyere klient, Tagbolig.nu, som etablerer skønne taglejligheder på Ungarnsgade 10-16 på Amager, oven på en andelsboligforening. Et spændende projekt, hvor rejsegilde nu er afholdt, og hvor salget er i fuld gang.

Om den generelle markedssituation kan nævnes, at min oplevelse er, at vi på prime beliggenheder i København er på vej mod endog meget høje priser på privatboliger. En kvadratmeterpris på over kr. 100.000 er det seneste eksempel, der er landet på mit bord. Beliggenheden, Quintus Bastion, ved vand og med flot udsigt mod det gamle København er unik. Dertil kommer, at der til denne bolig hører en rolig beliggenhed uden gennemkørende trafik og med husbåde som nærmeste naboer. Skønt og uhyre sjældent, men dyrt.

Om det på sigt viser sig at være en god investering kan man tvivle på. Det er aldrig helt til at vide, særligt ikke her, hvor der betales en del for herlighedsværdi, liebhaveri eller hvad vi nu skal kalde det. Uanset hvor mange boligprogrammer, men kan følge i bedste sendetid på utallige TV-kanaler, så er og bliver liebhaveri svær at prisfastsætte. Det har et element af risikovillighed over sig, - eller også skal man bare have råd til at tabe lidt på handlen, hvis man skal sælge inden for en kortere periode.

Hvis man tænker i investering kan man måske med fordel tænke på at købe i omegnen af København, hvor infrastrukturen er på plads, men hvor de store prisstigninger ikke er slået igennem. Eller på sommerhus, måske til din egen familie, måske til udlejning. Tiden - og renten - er god, også for at tænke i disse baner. Der er en del til salg til priser, hvor mange kan være med. Kontakt mig gerne, selvom du blot er i overvejelsesfasen og ikke har fundet huset endnu. Så tager vi den derfra.

Jeg er født i 1976 og er advokat med møderet for Højesteret. Det betyder, at jeg kan føre sager for byret, landsret og højesteret - så ingen begrænsninger der.

Jeg blev advokat i 2009 og var fra 2011-2014 ansat hos Nielsen & Thomsen advokater. Også der med et stærkt fagligt fokus på forskellige områder inden for fast ejendom. Fra 2014 og frem har jeg været selvstændig og har brugt tiden til at fokusere på de kerneområder, som er beskrevet her på siden. Det er den frihed, det giver at være selvstændig.

Jeg er medlem af advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet i Danmark og forsikret i Tryg. For policen gælder en advokatgarantiforsikring i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.

Jeg skal efter reglerne gøre opmærksom på, at Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Se videre på www.advokatsamfundet.dk, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De nye regler i Persondataforordningen lever jeg naturligvis også op til Jeg har udarbejdet regelsæt for min håndtering af persondata inden for hver af de specifikke områder, jeg beskæftiger mig med. Som noget af det første i min sagsbehandling får du derfor tilsendt en beskrivelse af min håndtering af persondata, der passer til netop din sag.

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17