Advokat med speciale i fast ejendom

Marina Andersen

Min hjemmeside er bygget op med 6 tankebobler. Jeg har valgt tankebobler for at vise, at mine tanker og mit fokus er på 6 områder inden for det overordnede fokus, fast ejendom.

Julen nærmer sig og jeg ser frem til nogle hyggelige dage med pres på maveskindet. 

Inden da er der dog nok at gøre med igangværende retssager og løbende rådgivning.

Retssager tager lang tid hos domstolene i øjeblikket, så tænk jer godt om, inden I får konfliktniveauet kørt der til, hvor en retssag er eneste udvej. Jeg er stor fortaler for at få lukket nogle aftaler og komme videre, hvor det er muligt.

Heldigvis fandt parterne i en større sag om hævd på en strandadgang på Nordkysten en forligsmæssig løsning i sommer, men et langt juridisk tovtrækkeri lå forud. Ikke juridisk uinteressant men hårdt for de mange involverede og et stort arbejde for de meget aktive bestyrelsesmedlemmer i de to grundejerforeninger, jeg repræsenterede. Tak til alle for kampen. Det var en fornøjelse at repræsentere jer.

Også erhvervslejesager, særligt om markedsleje er en disciplin, jeg gerne dyrker, særligt set fra lejersiden, dvs. når en lejer bliver mødt med et krav om lejestigning fra en udlejers side. Og kære lejer - gem nu al dokumentation for tillæg til lejekontrakten, godkendelse af forbedringer, billeder mv. Det gør alt meget bedre. Ret er ikke noget man har - ret er noget, man får, hvis man har sin dokumentation i orden. Desværre går professionelle udlejere direkte til sagsanlæg frem for at søge en forligsmæssig løsning, ofte uden selv at have styr på dokumentationen. Og så må retssagen kæmpes. Desværre for begge parter, men så kæmper vi der.

Køb af hus, lejlighed, sommerhus og andelsbolig er altid en del af den løbende forretning. Og jeg gør hvad jeg kan for at sætte mig godt ind i de markedsforhold, der nu gælder. Heldigvis er corona-hypen ved at fortage, så vi kan få lidt business-as-usual ind, dvs. lidt sund fornuft og lidt mulighed for at stille krav fra købersiden. Det har manglet længe og det glæder mig, at der er gået lidt stress af her efter sommeren.

Også erhvervsandele rådgiver jeg om og har netop nu fornøjelsen af en ny sag, hvor en køber - hvis det falder på plads - netop slipper for risikoen for at få en markedslejesag på halsen. Og kan koncentrere sig om sin forretning. Og det er jo derfor man driver forretning.

Kontakt mig gerne om din sag for en uforpligtende vurdering af, om du har en sag, der kan helt/delvist vindes, eller om der er en anden vej frem for dig.

Jeg er født i 1976 og er advokat med møderet for Højesteret. Det betyder, at jeg kan føre sager for byret, landsret og højesteret.

Jeg blev advokat i 2009, mens jeg var ansat hos Ret & Råd i Glostrup og var fra 2011-2014 ansat hos Nielsen & Thomsen advokater. Begge steder med et stærkt fagligt fokus på forskellige områder inden for fast ejendom. Fra 2014 og frem har jeg været selvstændig og har brugt tiden til at fokusere på de kerneområder, som er beskrevet her på siden. 

Jeg driver personligt drevet advokatvirksomhed fra adressen, Solsortvej 48, 2000 Frederiksberg under CVR-nr. 28367953. Jeg kan kontaktes på telefon 21 70 01 17 eller på mail: man@marinaandersen.dk.

Jeg er medlem af advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet i Danmark og forsikret i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. For policen gælder en advokatgarantiforsikring i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.

Jeg har samleklientkonti i Nykredit Bank med indskyderdækning op til EUR 100.000.

Skal jeg føre en retssag for dig, har du givetvis en retshjælpsforsikring. Er det tilfældet bedes du sende mig forsikringspolicen således at jeg kan tjekke forsikringsbetingelser, herunder din selvrisiko. Det gælder både i private retssager og i erhvervssager. Du skal selv betale for det indledende arbejde, brevveksling og retshjælpsansøgning, typisk 5-10.000 kr. inkl. moms.

Jeg indgår ikke aftaler om lovvalg eller værneting. Værneting er altid en dansk domstol.

Jeg skal efter reglerne gøre opmærksom på, at Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Se videre på www.advokatsamfundet.dk, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De nye regler i Persondataforordningen lever jeg naturligvis også op til Jeg har udarbejdet regelsæt for min håndtering af persondata inden for hver af de specifikke områder, jeg beskæftiger mig med. Som noget af det første i min sagsbehandling får du derfor tilsendt en beskrivelse af min håndtering af persondata, der passer til netop din sag.

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17