Folketingskandidat for Moderaterne og Boligadvokat

Marina Andersen

Folketingskandidat for Moderaterne. Jeg kom ikke i Folketinget i første omgang. Jeg har af miljøhensyn ført valgkamp uden valgplakater og haft som mål at få en regering hen over midten. Den er nu kommet. Læs videre her eller besøg mig på facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=834197640

Jeg har i Berlingske fået trykt "Dagens brev", hvor jeg slår et slag for en regering over midten.

I brevet beskriver jeg, hvorfor der er knyttede næver med i en stemme på enten blå eller røde partier. For det er der. Man tror måske, det er gratis at stemme på Venstre, hvis man er borgerlig? Det er det ikke. Der kommer knyttede næver fra den yderste højrefløj med. Medmindre Venstre trækker mod midten.

Stemmer du rødt, også radikalt, så stemmer du på Enhedslisten som bærende søjle for en regering, og dermed på en regering, der på økonomisk politik og på forsvarspolitik er afhængig af yderligtgående synspunkter som planøkonomi og manglende vilje til at bekæmpe totalitære regimer.

Jeg har arbejdet med boligområdet i mange år nu. Både lejligheder i byen, huse rundt omkring i landet og sommerhuse, har været forbi mit bord. Også byggeri og konflikter er havnet her i alle sine afskygninger.

Det giver mig viden og styrke til også at tænke politisk omkring boligområdet. Boligen er vigtig for alle, og jeg vil gerne sætte ind, hvor jeg kan se, at udviklingen går i forkert retning. Udviklingen skaber i øjeblikket en skævhed, så de yngre ikke kommer ind eller kommer væsentligt senere ind end tidligere. Det er dog ikke løst med skattefordele til de yngre. Det går jeg ikke ind for.

Regeringens loft på huslejestigninger skaber ubalance både på lejemarkedet og på andelsboligmarkedet og er derfor dødsens farligt for store dele af boligmarkedet, særligt i København.

Et eksempel på et problem er, at der i udvalgte områder i Københavns kommunen nu skal bygges op til 40% almene boliger. De kalder dem billige boliger. Et begreb som er et blændværk skabt i en forestilling om staten som prisstyrende. Det er staten ikke i en liberal markedsøkonomi og verdenshistorien har vist det gang på gang. Det bliver aldrig billigt.

Problemet er, at almene boliger ikke følger markedet og ikke giver opsparingsmulighed. Du betaler bare. Og det bliver dyrt. Jeg vil påstå, at almene boliger er den reelt dyreste boligform pr. m2.

I modsætning dertil har ejerboligmarkedet vist sig meget gunstigt. Så gunstigt at også ledende politikere på den yderste venstrefløj vælger ejerboligformen. Det er bare deres vælgere, som skal styres ind i en almen bolig. Hykleri og forløjet godhed. 

Tag dig i agt for den slags - det kan koste dig dyrt.

Jeg tror på, at vi kommer til at se nærmere på boligmarkedets A- og B-hold. Det er økonomisk og socialt ikke bæredygtigt.

Det skal vi finde pragmatiske løsninger på, så det reelt bliver muligt for flere at erhverve sig en ejerbolig.

Det kræver en ny regering og et nyt folketingsflertal.

Jeg tilslutter mig de tanker, der i Moderaterne bliver gjort om social mobilitet og lige muligheder. Og der spiller boligmarkedet også en rolle. Det betyder noget, hvilken boligform, du vokser op i. Det betyder noget for dig her og nu og det betyder noget for din frihed i fremtiden. Opsparing er frihed i fremtiden. Det skal flere kunne koble sig ind i.

Jeg er født i 1976 og er advokat med møderet for Højesteret. Det betyder, at jeg kan føre sager for byret, landsret og højesteret.

Jeg blev advokat i 2009, mens jeg var ansat hos Ret & Råd i Glostrup og var fra 2011-2014 ansat hos Nielsen & Thomsen advokater. Begge steder med et stærkt fagligt fokus på forskellige områder inden for fast ejendom. Fra 2014 og frem har jeg været selvstændig og har brugt tiden til at fokusere på de kerneområder, som er beskrevet her på siden. 

Jeg driver personligt drevet advokatvirksomhed fra adressen, Solsortvej 48, 2000 Frederiksberg under CVR-nr. 28367953. Jeg kan kontaktes på telefon 21 70 01 17 eller på mail: man@marinaandersen.dk.

Jeg er medlem af advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet i Danmark og forsikret i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. For policen gælder en advokatgarantiforsikring i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.

Jeg har samleklientkonti i Nykredit Bank med indskyderdækning op til EUR 100.000.

Skal jeg føre en retssag for dig, har du givetvis en retshjælpsforsikring. Er det tilfældet bedes du sende mig forsikringspolicen således at jeg kan tjekke forsikringsbetingelser, herunder din selvrisiko. Det gælder både i private retssager og i erhvervssager. Du skal selv betale for det indledende arbejde, brevveksling og retshjælpsansøgning, typisk 5-10.000 kr. inkl. moms.

Jeg indgår ikke aftaler om lovvalg eller værneting. Værneting er altid en dansk domstol.

Jeg skal efter reglerne gøre opmærksom på, at Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Se videre på www.advokatsamfundet.dk, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De nye regler i Persondataforordningen lever jeg naturligvis også op til Jeg har udarbejdet regelsæt for min håndtering af persondata inden for hver af de specifikke områder, jeg beskæftiger mig med. Som noget af det første i min sagsbehandling får du derfor tilsendt en beskrivelse af min håndtering af persondata, der passer til netop din sag.

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17