Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

Køb af hus og villalejlighed

Ved køb af hus, herunder villalejlighed, benyttes i dag oftest tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Det beskytter mod nogle forhold. Ønsker du et samlet overblik over de juridiske og økonomiske aspekter ved købet, samt skøde og refusionsopgørelse ordnet hurtigt og effektivt, kontakt mig da gerne. Mit mål er at være den foretrukne advokat ved huskøb, - både målt i forhold til indsigt, hurtighed og tilgængelighed.


Villalejligheder følger på nogle områder køb af hus, men særlige forhold gør sig tit gældende, da det er nødvendigt at lave flere regler, når man bor i en ejendom, der er opdelt i 2 eller flere andele. Det er vigtigt, at man har gjort sig klart, om der er en samejekontrakt, og i givet fald om den stiller én hensigtsmæssigt i de situationer, fremtiden måske bringer. Kontakt mig gerne for en vurdering af de særlige forhold, der spiller ind ved køb af villalejligheder/ideelle anparter i et hus.

 

Blog - 1 - forurening fra olietank

Jeg har nu afsluttet en sag for nogle købere, som på trods af en sædvanlig forureningsundersøgelse indhentet til brug for byggeri på grunden, nu har betalt flere hundrede tusinde kroner for oprensning af grunden for forurening efter en lækket olietank. Køber var ved købet oplyst om, at olietanken var afblændet i 1984, og der var ikke mistanke om læk eller andet. Sælger var et dødsbo som i videst muligt omfang fraskrev sig ansvar for forurening på grunden. Da byggeriet på grunden gik i gang kunne byggefirmaet imidlertid konstatere omfattende forurening, som krævede oprensning på over 350 tkr..

På dommerens foranledning har parterne opnået et forlig hvor dødsboet betaler kr. 200.000 til oprensning. Ikke helt nok til at dække købernes udgifter til oprensning, men nok til at de og jeg er tilfredse med udfaldet.

 

Blog - 2 - byggetilladelse og BBR

Det sker ikke sjældent, at jeg ved gennemgang af byggetilladelser og BBR-registrering i kommunen kan se en forskel i, hvad der er givet tilladelse til at bygge på grunden, og hvad der nu står på grunden og i den salgsopstilling, man som køber får udleveret. Og det er ikke sjældent at sælger egentlig godt ved, at der er en forskel, men undlader at anmelde de korrekte forhold for at holde sig under radaren hos kommunen. Det er dødsensfarligt og jeg kan kun råde til enten selv at sikre sig, at der er byggetilladelse til det, man køber, eller til at man kontakter mig eller en anden boligadvokat, hvis man på nogen måde kan være i tvivl om, om byggetilladelsen er fulgt eller om der er bygget mere end tilladt.

 

 

Til forsiden

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17