Fra kolonihaver til bolighaver

Fra kolonihaver til bolighaver

Ud fra debatten i Politikken om kolonihaver og min erfaring fra en række retssager om ulovlig helårsbeboelse i kolonihavehuse, står det klart, at tiden er løbet fra grundtanken om kolonihaver som mindre bemidlede byboeres fristed. Mange kolonihaver ligger i dag inden for det storkøbenhavnske område, det vil sige inden for det område, der er stor efterspørgsel efter boliger i. Og de bliver beboet hele året.

Det betyder også, at mange råder over en (mindre) bolig – ejer, andel, leje – i Københavnsområdet, samtidig med at de råder over et kolonihavehus. Indimellem et kolonihavehus, som bygningsmæssigt kan benyttes hele året og indimellem også med en størrelse, som ligger lidt eller noget ud over, hvad der er bestemt for området.

 

Problemet er for mig at se ikke, at nogle forbedrer deres ejendom og deres hverdag. Ofte bliver der tænkt i isolering og bæredygtighed og jeg er helt på det hold. Problemet er, at der ikke er boliger nok til at imødekomme behovet for boliger i Københavnsområdet.

 

Spørgsmålet er for mig herefter, om vi kan bruge kolonihaveforeningerne som en del af løsningen, frem for at tænke i kriminalisering (ved overskridelse af byggestørrelser og ved helårsbeboelse) og komplicerede maksimalpris-systemer (som traditionelt set betyder penge under bordet, fordi den reelle værdi er højere end den, der må handles til).

 

Jeg mener boligmarkedet i København – og dermed københavnerne – er bedst tjent med en liberalisering i forhold til at tillade helårsbeboelse i kolonihaveforeninger, således at den reelle ”bolig 2” frigives til anden side. Vi er nødt til at tænke i, at en husstand råder over én og kun én bolig i København, hvis vi skal holde boligmanglen nede. De nye modeller for kolonihaverne hverken kan eller vil jeg anvise – de skal blive til i samarbejde mellem kommuner, foreninger og ejere ud fra, hvad der er muligt i de enkelte områder. Men noget skal ske. Det går hårdest ud over de unge. De kommer ikke ind. Noget skal gøres og tiden løber. Det bliver værre dag for dag.

 

 

Til forsiden

Kontakt

Advokatfirmaet
Marina Andersen

Solsortvej 48

2000 Frederiksberg

Email. man@marinaandersen.dk
Mobil tlf. 21 70 01 17